Akatemia

Julkaistu Graalin Hurttien sivuilla 9.4.2016

1. Mistä olette tulleet?
Akatemian varhaisimmat juuret löytyvät vuodelta 2000 Olarin koulusta. Silloin pari lukiolaista kysyi rehtorilta lupaa jäädä koulun jälkeen ruokalaan pelaamaan Warhammeria. Myöhemmin lautapelikerho Owlin toimintaan hiipivät mukaan muutkin lautapelit ja myös boffaus, mutta tarkka vuosi on hävinnyt historian hämärään. Suullisen perimätiedon mukaan vuoden 2007 tienoilla bofferoinnista innostuttiin kunnolla: koulua ympäröivässä pystymetsässä käytiin parhaimmillaan kymmenkunta hengen voimin.

Boffaus kulki pitkään yhdessä kerhon muiden lauta- ja roolipeliaktiviteettien kanssa. Kerho ja sitä kautta boffaus olivat vakiintuneet Olariin, ja 2010-luvulle tultaessa boffausinnossa nähtiin uusi piikki. Pystymetsässä nähtiin parhaimmillaan parisenkymmentä yhtäaikaista boffaajaa.Vuoden 2014 keväällä boffaus alkoi olla jo niin vahvoissa kantimissa että se alkoi itsenäistyä owlista, ja samalla siihen liittyi paljon ihmisiä muista piireistä.

Akatemian historia alkaa keväällä 2014, kun Akatemia irtautui lautapelikerho Owlista (Olarin Warhammer liitto). Boffaus muuttui paljon aktiivisemmaksi, ja lajia keräännyttiin harrastamaan useamman kerran kuussa. Ensimmäiset laajat rakentelupajat järjestettiin myös samana keväänä. Seuraava isompi askel otettiin syksyllä, kun siirryttiin säännöllisiin ulkotreeneihin. Seuraavan vuoden keväällä järjestettiin ensimmäiset sisätreenit, ja ensimmäisen Sohukokemuksensa Akatemia sai kesällä 2015.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Suurimpana esimerkkinä on ehkä toiminut Etelän Imperiumi. Alkutaipaleella heiltä saatiin varusteita lainaan, ja he olivat avuksi myös sääntöjenmukaisen rakentelun oppimisessa ja näyttämässä boffaustekniikkaa. Myös Sparta on toiminut jollain asteella esikuvana, ainakin ensimmäisessä Sotahuuto-osallistumisessa, näyttäen meille millainen skene ylipäätänsä on, ja toimien taisteluissa mallina siitä, mitä kaikkea joukkue voi kentällä tehdä.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Kenttäjohtajien kouluttaminen. Akatemian jäsenistä noin neljännes toimii erilaisissa johtorooleissa, eli kenttäjohtajia tarvitaan paljon. Tähän koulutustavoitteeseen ei vielä kuitenkaan olla päästy.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Tärkeitä käännekohtia Akatemialla on kaksi. Ensimmäinen oli vuoden 2014 keväällä, kun Akatemian toiminta itsenäistyi. Lautapelikerhosta irtauduttiin omaksi aktiiviseksi harrastukseksi, kun harrastajista enemmistö alkoi olla muista piireistä. Murroksessa syntyi Akatemia nykyisessä muodossaan, vaikka nimi vakiintuikin vasta myöhemmin.

Toinen käännekohta tapahtui vuoden 2015 lopulla. Yhden Sohukokemuksen jälkeen siirryttiin formaaliin organisaatioon. Boffaukseen alettiin suhtautua urheiluharrastuksena, ja arvomaailmaan otettiin vahvasti osaksi aloittelijaystävällisyys.

5. Millaiseksi luonnehtelisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Ennen kaikkea pyrimme aktiiviseen, aloittelijaystävälliseen ilmapiiriin – uusilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä haluamiinsa rooleihin. Koska tuoretta verta on paljon ja uusia harrastajia pyritään rekrytoimaan jatkuvasti mukaan toimintaan, meno on enemmän urheiluharrastus kuin jonkin tietyn kaveriporukan ajanvietettä. Vaikka olemmekin ryhmänä kohtalaisen uusi pidämme toimintamme aktiivisena läpi vuoden.

6.Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Emme usko, että olemme aktiivisen toimintamme aikana vaikuttaneet muihin joukkueisiin. Sen näkee sitten tulevaisuudessa.

7. Millaiset ovat tilanteet tai paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Pyritään pelaamaan eduksi tilanteet, joissa voi hyödyntää tilaa ja liikkumaan paljon. Jos vaikka yhtäkkisesti vasemmalla olevan liittolaisen linja murtuu, niin sinne mennään ja koukataan läpitunkevaa vastustajan selustaan. Mutta heikommalle taidetaan jäädä jos tulee suora yhteenotto ja tilaa on ahtaasti.

8. Minkä muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan: Special Orc Service
8.2 – Puolella: Sparta

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Sujuva logistiikka ja organisaatio. Uudet boffaajat saadaan skeneen mukaan ja kentällä heistä saadaan taistelutehoa irti. Ja jos taas miettii erityisesti taistelukenttää, niin taistelun aikana toimiva komentorakenne.

10. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Isoin heikkous on taistelijoiden kevyt panssarointi. Panssarin määrää pyritään nostamaan vuosittain. Keihäitä meillä on myös vähän, joten staattinen keihäsnuohous ei ryhmältä luonnistu.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Pitkän tähtäimen tavoitteemme on kehittää ja ylläpitää Akatemiaa organisoituna joukkueena, joka on ystävällinen uusia harrastajia kohtaan. Tähän kuuluu omia haasteitaan kun joukkueen koko kasvaa, mutta jokaiselle halutaan antaa oma paikkansa. Siksi aktiivinen toiminta ympäri vuoden on meille tärkeää.

12. Sotahuuto
12.1 – Mieluisin vihollinen: Special Orc Service, Sparta, Etelän Imperiumi

12.2 – Mieluisin liittolainen: Sparta, Uudenmaan Liitto, Etelän Imperiumi, El Muerte, Rämä

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja jäsenmäärä: 40[40]
Noin 15-20 meistä käy melko aktiivisesti viikkotreeneissä, ja toiset 20 osallistuu harvemmin, muutaman kerran aina puolen vuoden aikana.

Ryhmän juuret:
2000 lautapelikerho Owlin perustaminen
2007 bofferointia Olarin koulun takametsässä ja boffaus liittyi pelikerhon toimintaan mukaan
2010 boffaajien määrän nousu parikymmeneen
2014 Akatemia irtautui lautapelikerho Owlista
2017 alkuvuodesta sulautui Etelän Imperiumiin.

Ominaisin taistelutyyli: Kevyt ja liikkumiskykyinen hyökkäysryhmä. Linja- ja jonomuodostelmia.

Panssarointi: Kevyt panssarointi löytyy yksittäisiltä henkilöiltä. Kypärä löytyy useimmilta.

Treenaus: Ei toimintaa.

Kotipaikka: PK-seutu

Jäseniä muissa kaupungeissa: Ei toimintaa

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja? Ei toimintaa.

Akatemian kapteenina toimi: Antti Halava

Haastatteluun vastasi: Antti Halava, Ossi Galkin, Jesper Hjorth, Cliona Shakespeare.